Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Chủ đề Thiên nhiên

  • Trường Mầm non Nam Hồng
  • 25-05-2016
  • 14.6 MB
HOẠT ĐỘNG: KHÁM PHÁ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ : THIÊN NHIÊN
Người dạy: Phan Thị Hồng Loan
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ TÂN CHÂU
TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ LỘC
Nước có ở những nơi nào?
Chúng ta cần làm gì
để bảo vệ nguồn nước?TRÒ CHƠI:
CHỌN HÀNH VI ĐÚNG SAI
b
a
b
a
a
b
a
a
b
a
a
b
CẢM ƠN CÁC CÔ VÀ CÁC CHÁU
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top